Hemsida - HELIOS Kliniken GmbH (2023)

att registrera

Du har möjlighet att skapa och skicka flera ansökningar. Vi erbjuder dig ett personligt område så att du kan behandla dina ansökningar och se dem vid ett senare tillfälle. För att göra detta, vänligen registrera dig med följande formulär.

Ett meddelande:
Var uppmärksam på versaler och gemener när du anger ditt användarnamn och lösenord. Observera att användarnamnet inte får innehålla några omljud eller specialtecken (t.ex. ü, ä, ö, ß, %, ", ...).

Med en*markerade fält är obligatoriska.

Dataskydd

1. allmän

Helios Kliniken GmbH tar dataskyddsfrågor på största allvar. Såvida du inte har gett oss ditt separata samtycke, kommer personuppgifter endast att behandlas på sidorna på denna webbplats i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt och nödvändigt för genomförandet av enskilda tjänster och erbjudanden. Om användningen av individuella erbjudanden och tjänster som du kan hitta på webbplatsen kräver inmatning av personuppgifter (t.ex. bearbetning av förfrågningar via kontaktformulären), kommer vi endast att behandla dessa uppgifter för det ändamål för vilket du ger oss uppgifterna.

2. Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för behandling och företagets dataskyddsombud

Denna dataskyddsinformation gäller för databehandling av följande ansvariga personer:

Helios Kliniken GmbH

FRIEDRICHSTRASSE 136, 10117 BERLI

E-post:

Skicka epost

Telefon:

+49 (0) 30 52 13 21 – 0

Företagets dataskyddsombud kan nås på ovanstående adress, för dataskyddsombudets uppmärksamhet, eller på dataskyddsombud@helios-gesundheit.de.

För dataskyddsförfrågningar relaterade till en vistelse på en Heliosklinik, vänligen kontakta det ansvariga dataskyddsombudet direkt. Kontaktuppgifterna finns på den relevanta Heliosklinikens webbplats.

3. Behandling av personuppgifter och typen och syftet med deras användning

Personuppgifter kommer att raderas omedelbart så snart deras kunskap inte längre krävs för att uppfylla syftet med lagringen och det inte finns någon laglig eller lagstadgad skyldighet att behålla de relevanta dokumenten. I detalj behandlar vi dina uppgifter enligt följande:

a) När du besöker webbplatsen

När du besöker vår webbplats lagrar vår webbserver temporärt anslutningsdata för den begärda datorn, webbplatsen du besöker, datum och längd för besöket, identifieringsdata för webbläsaren och typ av operativsystem, av säkerhetsskäl. används och från vilken webbplats du besöker oss (så kallad serverloggdata). Ytterligare personlig information som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress registreras inte här. Dessutom är serverloggdatan inte kopplad till personuppgifter. De nämnda uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:

Att säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,

säkerställa korrekt användning av vår webbplats,

Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet också

för andra administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit f GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de syften med datainsamling som anges ovan. Under inga omständigheter använder vi den insamlade informationen i syfte att dra slutsatser om din person.

b) Cookies

Cookies är små filer som lagras på din databärare och som sparar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. De tjänar till att göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt totalt sett.

På vår webbplats skiljer vi mellan nödvändiga cookies och icke-nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på denna webbplats. De måste användas för att våra sidor ska fungera korrekt.

Vi använder även icke-nödvändiga cookies. Våra webbplatser skulle fungera utan dessa cookies; men de hjälper oss att bättre skräddarsy vårt erbjudande till dig. Vi skiljer på de icke-nödvändiga cookies

Preferenscookies

Statistikkakor

Marknadsföring-cookies

Oklassificerade cookies

Under punkt 4 beskrivs de enskilda icke-nödvändiga tjänsterna eller cookies i detalj.

När du besöker vår sida för första gången gör du ett urval angående användningen av cookies och tjänster och samtycker till deras användning.

Du är fri att använda vår webbplats med endast nödvändiga cookies, att göra ett individuellt val angående de cookies som inte är nödvändiga eller att samtycka till användningen av cookies för driften av de tjänster som beskrivs under punkt 4 genom att välja "Acceptera alla cookies" . Databehandlingen av cookies sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit a DSGVO.

Du kan återkalla ditt valbeslut när som helst genom att rensa webbläsarens cache och ladda om sidan, eller genom att använda följande länkar för att justera ditt beslut:

Din nuvarande status: Tillåt alla.

Ditt samtyckes-ID: Q2lCBSxsmqIJG3f/vQg8FLqAUlU324pMRNzDKs2cafeJUHBWVIFAGg==

Samtyckesdatum: tisdag 5 oktober 2021, 12:14:07 CEST

Ändra ditt samtycke | Återkalla ditt samtycke

c) Användning av kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret kommer uppgifterna som anges i inmatningsmasken att överföras till ansvarig processor och behandlas därefter. Data som ska samlas in finns i respektive inmatningsmask.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in och förutsatt att det inte finns några lagliga lagringskrav som talar emot. Detta är vanligtvis fallet när respektive samtal med dig har avslutats. Samtalet är avslutat när det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga är slutgiltigt klarlagda. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter a GDPR.

d) Helios Hotline 0800 medicin eller info@helios-gesundheit.de

Om du kontaktar oss på 0800 medicin eller använder e-postadressen info@helios-gesundheit.de, kommer motsvarande förfrågningar att behandlas av anställda hos vår tjänsteleverantör Helios Privatkliniken GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg före kl. höjd.

Behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för orderbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR.

Observera att vi kommer att vidarebefordra förfrågningar till info@helios-gesundheit.de inom Helios Kliniken Group till ansvarig processor via säkra överföringskanaler om och i den mån vi inte är ansvariga för behandlingen. Respektive Helios-plats kommer då att kontakta dig så snart som möjligt.

e) Nyhetsbrev

Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi kommer att informera dig om våra aktuella intressanta erbjudanden.

Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera oss för vårt nyhetsbrev. Det betyder att vi efter att du har registrerat dig skickar dig ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att spärras och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi de IP-adresser du använder och tiderna för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att kunna styrka din registrering och vid behov kunna klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare, separat markerade uppgifter är frivilligt och används för att kunna vända sig till dig personligen. Efter din bekräftelse kommer vi att spara din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter a GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan deklarera din återkallelse genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelande med nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges under punkt 2 ovan.

f) Onlineansökningar

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag. Vi är medvetna om den nödvändiga känsligheten i behandlingen av dina personuppgifter under ansökningsprocessen.

I) Snabbapplikationer

Du har möjlighet att ansöka till oss som en del av en så kallad expressansökan med hjälp av motsvarande onlineformulär.

Vi behöver den efterfrågade informationen för att behandla din ansökan snabbt. Till exempel ber vi om ditt telefonnummer för att kunna ringa dig tillbaka inom 60 minuter (under vår servicetid måndag till fredag ​​mellan 7:00 och 19:00) i enlighet med vårt servicelöfte - eller på följande arbetsdag - omedelbart efter mottagandet av din uttryckliga ansökan. Om vi ​​inte kan nå dig per telefon får du omgående ett motsvarande e-postmeddelande.

Omedelbart efter mottagandet av din uttryckliga ansökan kommer din ansökan att kontrolleras av vår centrala rekryteringsjour på Helios Privatkliniken GmbH. Du kommer då att få en återuppringning från en anställd på den centrala rekryteringsjouren enligt det återuppringningsalternativ du har valt.

I detta telefonsamtal kommer vi att be dig om ytterligare information. Dessa omfattar bl.a. Information om dina kvalifikationer (t.ex. yrkeskvalifikationer [examina], specialistkvalifikationer

och spec. vidareutbildning eller information om din yrkeserfarenhet). Vi tar också gärna emot dina frågor under detta telefonsamtal. Det här är ingen telefonintervju.

I detta samtal kommer vi att fortsätta diskutera det fortsatta förfarandet med dig. Vid behov vidarebefordrar vi din skapade sökandeprofil i krypterad form till de ansvariga medarbetarna på din önskade plats och frågar hur du skulle vilja få feedback från den centrala rekryteringsjouren om var HR-avdelningen befinner sig på din önskade plats. Om du blir inbjuden till en intervju ansikte mot ansikte kommer ansvarig HR-avdelning att kontakta dig via e-post.

II) Ansökningar via Fresenius karriärportal

Helios Tyskland är en del av Fresenius hälsovårdsgrupp. Om du vill ansöka till vårt företag online utanför den snabba ansökan, kommer vi att vidarebefordra dig direkt till Fresenius karriärportal när du besöker en Helios platsannons. Som en del av denna onlineansökan kommer endast den grupp personer som är skyldiga att genomföra din ansökningsprocess att informeras. Ytterligare information om dataskydd i Fresenius karriärportal finns på https://karriere.fresenius.de/de/anleitung-zum-datenschutz.

g) Anmälan till utbildning/vidareutbildning

På vår hemsida har du möjlighet att anmäla dig till utbildnings-/vidareutbildningsevenemang med hjälp av motsvarande blankett.

De personuppgifter som du gör tillgängliga för oss vid registrering kommer att användas för att behandla din anmälan, delta i ett utbildnings-/vidareutbildningsevenemang och för att utfärda närvarointyg och kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket det samlades in. Inom ramen för denna registrering kommer den grupp personer som är skyldiga att behandla förfrågan och genomföra utbildnings-/vidareutbildningsevenemanget att informeras om dina personuppgifter.

4. Webbspårning - Spårningsverktyg

De spårningsåtgärder som anges nedan och som används av oss utförs på basis av ditt frivilliga samtycke i början av din användning av webbplatsen. Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en behovsbaserad design och den kontinuerliga optimeringen av vår webbplats. Å andra sidan använder vi spårningsmåtten för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande för dig.

Respektive databehandlingsändamål och datakategorier finns i beskrivningarna av motsvarande spårningsverktyg eller i detalj i respektive tillverkares dataskyddsförklaringar.

a) Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hädanefter kallad "Google"), i syfte att skräddarsy vår webbplats för att möta dina behov och ständigt optimera Det. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se under 3.a) används. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats som t.ex

Browser-Typ/-Version,

operativsystem som används,

hänvisningsadress (den tidigare besökta sidan),

värdnamn för åtkomstdatorn (IP-adress),

tidpunkt för serverförfrågan,

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av dessa webbplatser. Denna information kan också komma att överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskering).

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsarprogramvaran i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i detta fall inte alla funktioner på denna webbplats kan användas fullt ut.

Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg. Som ett alternativ till webbläsartillägget kan du utesluta spårningscookies i dina cookieinställningar på denna webbplats (avsnitt 3b).

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns i Google Analytics Hjälp.

b) Google Adwords omvandlingsspårning

Vi använder också Googles konverteringsspårning för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den åt dig för att optimera vår webbplats. Google Adwords placerar en cookie (se under 3.a) på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons.

Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbplats och cookien ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.

Varje AdWords-kund får en annan cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via Adwords-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Adwords-kunder som har valt konverteringsspårning. Adwords-kunder informeras om det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som användarna kan identifieras med.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också neka inställningen av en cookie som krävs för detta – till exempel via en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar den automatiska inställningen av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att utesluta motsvarande marknadsföringscookies i cookieinställningarna på denna webbplats (kapitel 3b). Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning finns här.

c) Facebook-Pixel

För att analysera och optimera vårt erbjudande och våra reklamåtgärder använder vi den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, på vår hemsida. Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma besökarna av vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa de Facebook-annonser som vi har placerat för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t. webbplatser bestäms), som vi överför till Facebook (så kallade "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och vi vill förstå effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare som klickar på en Facebook-annons vidarebefordrades till vår webbplats (så kallad "konvertering").

Facebook-pixeln integreras direkt av Facebook när du besöker vår webbplats och kan lagra en så kallad cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad, kommer besöket på vårt onlineerbjudande att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook och för dess egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi ​​skulle överföra data till Facebook i jämförelsesyfte kommer detta att krypteras lokalt i webbläsaren och skickas först därefter till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs i syfte att göra en jämförelse med data krypterad av Facebook. Vidare, när vi använder Facebook-pixeln, använder vi tilläggsfunktionen "utökad jämförelse" där data för bildandet av målgrupper ("Anpassade målgrupper" eller "Look Alike-målgrupper") överförs till Facebook i krypterad form. Skickas hit:

Frekvens och varaktighet för sidvisningar

Användning av webbplatsens funktioner

Enhetstyp och webbläsarinställningar (operativsystem, firmware, språkinställningar)

Gjorda köp (tid, kvantitet, produktnamn[er], värde)

Intressen (gå till www.facebook.com/ads/preferences för att se dem)

demografiska egenskaper

Plats (via anonymiserade IP-adresser)

Behandlingen av uppgifterna av Facebook sker inom ramen för Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Ytterligare information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Facebooks hjälpområde.

Du kan invända mot insamlingen av Facebook-pixeln och användningen av dina data för att visa Facebook-annonser.

Du kan göra detta antingen i ditt Facebook-konto via följande sida: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Eller så invänder du mot databehandling av Facebook-pixeln på vår webbplats med hjälp av cookieinställningarna genom att utesluta marknadsföringskakor (avsnitt 3b).

d) Musflöde

Denna webbplats använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att registrera slumpmässigt utvalda individuella besök (endast med en anonymiserad IP-adress). Detta skapar en logg över musrörelser, musklick och tangentbordsinteraktioner, med avsikten att slumpmässigt visa enskilda besök på denna webbplats som så kallade sessionsrepriser och utvärdera dem i form av så kallade värmekartor och härleda potentiella förbättringar för denna webbplats från dem. Dessutom spelas flervalsundersökningar ut via Mouseflow, med vilka nöjdheten med webbplatsen eller visst specifikt innehåll ska registreras. Utspelning av sådana undersökningar och deltagande registreras också i cookien. Cookien som genereras av Mouseflow raderas efter en period på 90 dagar. Uppgifterna som samlas in av Mouseflow är inte personliga och lämnas inte vidare till tredje part och lagras under en period av 3 månader. Uppgifterna som samlas in behandlas inom EU.

Om du inte vill att Mouseflow ska samla in data kan du invända mot detta på alla webbplatser som använder Mouseflow under följande länk: https://mouseflow.de/opt-out/ Du har även möjlighet att när som helst ha användningen data som registreras av systemet genom att utesluta marknadsföringskakor i cookieinställningarna (kapitel 3b).

e) Google Tag Manager

Google Tag Manager används på denna webbplats. Google Tag Manager är en lösning från Google Inc. som gör att företag kan hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager är en cookiefri domän som inte samlar in några personliga uppgifter. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Vi påpekar härmed detta separat. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna data. Om en inaktivering har utförts av användaren på domän- eller cookienivå kommer detta att finnas kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

På webbplatsen www.youronlinechoices.com under "Preference Management" har du även möjlighet att invända mot användningsbaserad onlineannonsering av enskilda företag eller av alla företag.

f) Kampanjspårning

Spårning korrelerar eventuella interaktioner som användare har med annonsvisningar på andra webbplatser (som annonsbannerklick, sidvisningar) med efterföljande interaktioner på annonsörers webbplatser. De insamlade uppgifterna utvärderas statistiskt för att kunna optimera prestandan för mediekampanjerna. Användningsdata som samlas in (t.ex. klick, sidvisningar) lagras med en pseudonym. De insamlade uppgifterna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökare på vår webbplats och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. Vår annonstjänstleverantör Mediascale Köln Gesellschaft für innovative Medienvermarktung mbh & Co. KG ansvarar för datainsamling för onlineannonsering.

Spårningssystemet från tjänsteleverantören ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf används.

En tredjepartscookie används för att samla in data. Du har när som helst möjlighet att förhindra systemet från att registrera användningsdata genom att utesluta marknadsföringskakor i cookieinställningarna (kapitel 3b).

Ytterligare information om dataskydd hos Adition finns på: https://www.adition.com/kontakt/datenschutz

g) Kontroll av användarbaserad onlineannonsering (inriktning/retargeting)

För vår räkning behandlar tjänsteleverantören ditt användningsbeteende i pseudonymiserad form (t.ex. klick på reklambanners, sidvisningar) på webbplatser för reklamkunder och på webbplatser som innehåller reklam. Denna data används för att adressera slutenheter med riktad reklam enligt ditt användningsbeteende. Dessa annonser visas utanför våra webbplatser. Vår annonstjänstleverantör Mediascale Köln Gesellschaft für innovative Medienvermarktung mbh & Co. KG ansvarar för datainsamling för onlineannonsering.

LinkedIn Analytics och LinkedIn Insight-Tag

Vi använder LinkedIns teknik för konverteringsspårning och retargeting-funktionen på vår webbplats (operatör: LinkedIn Corporation, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA; ansvarig för databehandling av personer belägna i länder inom Europeiska unionen (EU) och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt i Schweiz: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Sekretesspolicy och användaravtal), Wilton Plaza , Wilton Place, Dublin 2, Irland).

Med hjälp av denna teknik kan vi visa besökare på denna webbplats personliga annonser på LinkedIn. Dessutom kan anonyma rapporter om annonsernas prestanda och webbplatsinteraktion skapas.

LinkedIn Insight-taggen upprättar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker vår webbplats och är inloggad på ditt LinkedIn-konto samtidigt. Detta möjliggör insamling av data (t.ex. URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper). LinkedIn-medlemmars direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera data. Denna återstående pseudonymiserade data kommer att raderas inom 180 dagar.

I LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE hittar du mer information om datainsamling och användning samt alternativen och rättigheterna för att skydda din integritet. LinkedIn-medlemmar kan justera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Du har när som helst möjlighet att förhindra systemet från att registrera användningsdata genom att utesluta marknadsföringskakor i cookieinställningarna (kapitel 3b).

5. Länkar på sociala medier och erbjudanden på sociala mediekanaler

På vår hemsida länkar vi till erbjudanden från Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn, YouTube och Google+. Ansvaret för dataskyddskompatibel drift ska garanteras av respektive leverantör. Om du klickar på motsvarande länkar kommer dina personuppgifter att behandlas på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR för "Dela"-funktionen bakom länken. Det underliggande reklamsyftet är att betrakta som ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR.

Vi har även egna kanaler på Twitter, Instagram, Facebook, Xing, Youtube och Google+ plattformarna.

a) Facebook

Vi tillhandahåller länkar från vår sida till erbjudanden från Facebook (operatör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) för att anpassa användningen åt dig. För detta använder vi en knapp i Facebook-designen som du kan dela innehåll med.

Om du klickar på den här knappen kommer sidan du har öppnat att överföras till Facebook och du kommer att vidarebefordras till Facebook i enlighet med detta.

Facebook får då informationen om att din webbläsare har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats; även om du inte har ett Facebook-konto eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på Facebook är bortom vår kunskap.

Om du sedan använder funktionen "Dela" på Facebook-sidan kommer motsvarande information att överföras direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras även på Facebook och visas för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information för reklam, marknadsundersökningar och behovsbaserad design av Facebook-sidorna. För detta ändamål skapas användnings-, intresse- och relationsprofiler av Facebook, t.ex. B. att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på de annonser som visas för dig på Facebook, att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska associera data som samlas in via vår webbplats med ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation.

Facebook-kanalen:

Vi har skapat en egen kanal på Facebook: https://www.facebook.com/HeliosGesundheit/

Om du använder detta, vänligen notera följande: tjänsten erbjuds på den tekniska plattformen och använder tjänsterna från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

För databehandling genom vår Facebook-kanal finns ett gemensamt ansvar enligt artikel 26 GDPR från Facebook och Helios Kliniken GmbH.

Du kan komma åt och se det relevanta avtalet mellan Facebook och oss här: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Vi vill påpeka att du använder vår Facebook-kanal och dess funktioner på eget ansvar och att vi inte har något inflytande på Facebooks behandling av uppgifterna. Detta gäller särskilt användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. kommentera, dela, betygsätta).

När du besöker vår Facebooksida samlar Facebook in bland annat din IP-adress och annan information som finns tillgänglig på din PC i form av cookies. Denna information används för att förse oss, som operatör av Facebook-sidan, med statistisk information om användningen av Facebook-sidan. Facebook ger mer information om detta under följande länk:de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Uppgifterna som samlas in om dig i detta sammanhang kommer att behandlas av Facebook Ireland Ltd. behandlas och eventuellt överföras till länder utanför Europeiska unionen. Facebook beskriver i allmänna termer vilken information Facebook får och hur den används i sina riktlinjer för dataanvändning. Där hittar du också information om hur du kontaktar Facebook och hur du lägger upp annonser.

Riktlinjerna för dataanvändning finns på följande länk:de-de.facebook.com/about/privacy

Du kan hitta Facebooks fullständiga "Datapolicy" här: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Hur Facebook använder uppgifterna från att besöka Facebook-sidor för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebook-sidan är tilldelade enskilda användare, hur länge Facebook lagrar dessa uppgifter och om uppgifter från ett besök på Facebook-sidan vidarebefordras till tredje part som vidarebefordras är inte slutgiltigt och tydligt namngiven av Facebook och är inte känd för oss.

När du går in på en Facebook-sida överförs IP-adressen som tilldelats din enhet till Facebook. Facebook lagrar också information om sina användares slutenheter (t.ex. som en del av funktionen "registreringsmeddelande"); det kan vara möjligt för Facebook att tilldela IP-adresser till enskilda användare.

Om du för närvarande är inloggad på Facebook som användare kommer det att finnas en cookie med ditt Facebook-ID på din enhet. Detta gör det möjligt för Facebook att förstå att du har besökt den här sidan och hur du har använt den. Detta gäller även alla andra Facebook-sidor. Facebook-knappar integrerade i webbplatser gör att Facebook kan registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela dem till din Facebook-profil.

Om du vill undvika detta bör du logga ut från Facebook, avaktivera funktionen "håll dig inloggad" vid behov, radera cookies på din enhet och avsluta och starta om din webbläsare. Detta gör att du kan använda vår Facebook-sida utan att ditt Facebook-ID avslöjas baserat på informationen i cookies. Information om hur du hanterar eller raderar information som finns om dig på Facebook finns på Facebooks supportsidor

c) Twitter

Vi länkar till erbjudanden från Twitter från vår webbplats (operatör: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA; Twitter International Company, One Cumberland Place, ansvarar för databehandlingen av personer som bor utanför USA , Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.) för att göra din upplevelse personlig. För detta använder vi en knapp i Twitter-designen, som vidarebefordrar dig till funktionen "Dela" på Twitter och via vilken du kan dela innehåll.

Om du klickar på den här knappen kommer sidan du har öppnat att överföras till Twitter och du kommer att vidarebefordras till Twitter i enlighet med detta.

Twitter får då informationen om att din webbläsare har nått motsvarande sida på vår webbplats (även om du inte har ett Twitter-konto eller för närvarande inte är inloggad på Twitter). Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Twitter-server i USA och lagras där.

Observera att den exakta databehandlingen på Twitter är bortom vår kunskap. Om du inte vill att Twitter ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. För mer information, se Twitters sekretesspolicy.

Vi driver vår egen Twitter-kanal: https://twitter.com/Helios_Kliniken

Om du använder vår Twitter-kanal, vänligen notera följande:

För den kortmeddelandetjänst som erbjuds använder vi den tekniska plattformen och tjänsterna från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Vi vill påpeka att du använder Twitters kortmeddelandetjänst och dess funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. delning, klassificering).

Uppgifterna som samlas in om dig när du använder tjänsten kommer att behandlas av Twitter Inc. och, vid behov, överföras till länder utanför EU. Detta inkluderar din IP-adress, applikationen du använder, information om den slutenhet du använder (inklusive enhets-ID och applikations-ID), information om de webbplatser du har besökt, din plats och din mobiltelefonleverantör.

Dessa data tilldelas data från ditt Twitter-konto eller din Twitter-profil. Vi har inget inflytande på typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av Twitter, typen av behandling och användning eller överföringen av dessa data till tredje part. Information om vilka uppgifter som behandlas av Twitter och för vilka ändamål finns i Twitters dataskyddsdeklaration och om möjligheten att se dina egna uppgifter på Twitter.

Du har också möjlighet att begära information via Twitters dataskyddsformulär eller arkivkraven. Du har alternativ för att begränsa behandlingen av dina uppgifter i de allmänna inställningarna för ditt Twitter-konto och under "Sekretess och säkerhet". Dessutom kan du begränsa åtkomsten från Twitter till kontakt- och kalenderdata, foton, platsdata etc. på mobila enheter (smarttelefoner, surfplattor) i inställningsalternativen där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används. Mer information om dessa punkter finns på följande Twitter-supportsidor:

support.twitter.com/articles/105576

https://support.twitter.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=datenschutz

Twitter-knappar eller widgets integrerade i webbplatser och användningen av cookies gör det möjligt för Twitter att registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela dem till din Twitter-profil. Baserat på dessa uppgifter kan innehåll eller reklam som är skräddarsydd för dig erbjudas. Information om detta och de tillgängliga inställningsalternativen finns på följande Twitter-supportsidor:

https://support.twitter.com/articles/20171570#

https://support.twitter.com/articles/20170520#

d) Instagram

Vi länkar från vår webbplats till Instagram-webbplatsen, som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Om du ringer upp sidan och samtidigt är inloggad på ditt Instagram-konto kan Instagram omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på Instagram är bortom vår kunskap.

Om du inte vill att Instagram ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats.

För mer information, se Instagrams integritetspolicy

Vi driver en Instagram-kanal: www.instagram.com/helios_gesundheit/

Om du använder vår Instagram-kanal, vänligen notera följande:

För den Instagram-tjänst som erbjuds där (nedan kallad "tjänst"), använder vi den tekniska plattformen och tjänsterna från Instagram LLC, representerade av Kevin Systrom och Mike Krieger, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 (nedan kallat "Instagram").

Vi vill påpeka att du använder tjänsten som erbjuds här och dess funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner som delning.

Uppgifterna som samlas in om dig när du använder tjänsten bearbetas av Instagram och överförs därmed till länder utanför EU. Vi har inget inflytande på typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av leverantören, typen av behandling och användning eller överföringen av dessa uppgifter till tredje part, särskilt i länder utanför EU.

Information om vilka uppgifter som behandlas av leverantören och för vilka ändamål finns i tjänstens dataskyddsförklaring.

När du besöker Tjänsten kan cookies och liknande tekniker såsom pixlar, webbsignaler och lokal lagring användas för att samla in information om din användning av Tjänsten och för att tillhandahålla funktioner till dig.

Dessutom kan annonsörer eller andra partners till leverantören tillhandahålla cookies eller liknande tekniker på din enhet.

Information om leverantörens kontaktmöjligheter och hur leverantören använder uppgifterna från ditt besök på tjänsten för sina egna syften eller vidarebefordrar dem till tredje part finns också i tjänstens dataskyddsförklaring.

Du har också möjlighet att begränsa behandlingen av dina uppgifter i sekretessinställningarna för din profil. Information om sekretessinställningar finns här (med ytterligare referenser).

Vidare kan du begränsa åtkomsten till tjänsten till kontakt- och kalenderdata, foton, platsdata etc. på mobila enheter i inställningsalternativen där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används.

För information om hur du hanterar eller tar bort information om dig själv, se

https://help.instagram.com/196883487377501/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Dein%20Konto%20verwalten

https://help.instagram.com/370452623149242/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=1757120787856285

Vi själva samlar inte in eller behandlar några uppgifter från din användning av tjänsten. Men om vi delar dina inlägg eller svarar på dem eller skriver inlägg från oss som hänvisar till din profil, kommer vi också att använda de uppgifter du har angett på tjänsten, särskilt ditt (användar)namn och de uppgifter som publiceras under ditt kontoinnehåll behandlas i den mån den ingår i vårt erbjudande och görs tillgänglig för våra följare.

e) Xing

Vi länkar från vår webbplats till webbplatsen för XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland (hädanefter kallad "XING").

Om du ringer upp sidan och är inloggad på ditt XING-konto samtidigt, kan XING omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt XING-konto.

Observera att den exakta databehandlingen hos XING är bortom vår kunskap.

Om du inte vill att Xing ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från Xing innan du besöker vår webbplats.

Ytterligare information finns i XING:s dataskyddsdeklaration.

Vi driver en Xing-kanal: www.xing.com/companies/heliosklinikengmbh

Om du använder vår Xing-sida, vänligen notera följande:

För den tjänst som erbjuds där använder vi webbplatsen för XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland (hädanefter kallad "XING").

Vi vill påpeka att du använder tjänsten som erbjuds här och dess funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner som delning.

Vi själva samlar inte in eller behandlar några uppgifter från din användning av tjänsten. Men om du kontaktar oss via sajten eller lägger upp kommentarer kommer uppgifterna du anger på tjänsten att behandlas i den mån de görs tillgängliga för oss och, vid kommentarer, ingår i vårt erbjudande.

För mer information, se XING:s dataskyddsdeklaration.

f) LinkedIn

Vi länkar från vår webbplats till webbplatsen för LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter kallad "LinkedIn").

Om du ringer upp sidan och är inloggad på ditt LinkedIn-konto samtidigt, kan LinkedIn omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på LinkedIn är bortom vår kunskap.

Om du inte vill att LinkedIn ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats.

För information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av LinkedIn samt inställning av alternativ för att skydda din integritet, se LinkedIns riktlinjer för dataskydd.

g) Pinterest

Vi länkar från vår webbplats till operatörens webbplats: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA).

Om du ringer upp sidan och samtidigt är inloggad på ditt Pinterest-konto, kan Pinterest omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Pinterest-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på Pinterest ligger bortom vår kunskap.

Om du inte vill att Pinterest ska koppla din information till ditt konto måste du logga ut från Pinterest innan du besöker vår webbplats.

Ytterligare information om syfte, omfattning och vidare behandling och användning av uppgifterna av Pinterest samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests dataskyddsinformation.

h) YouTube

Vi länkar från vår webbplats till YouTube-webbplatsen som drivs av Google (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Om du går in på sidan och är inloggad på ditt YouTube-konto samtidigt, kan YouTube omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt YouTube-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på YouTube är bortom vår kunskap. Om du inte vill att YouTube ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats. För mer information om hur användardata hanteras, se YouTubes sekretesspolicy.

Vi driver en YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/HELIOSKliniken/

Om du använder vår YouTube-kanal, vänligen notera följande: För YouTube-tjänsten som erbjuds där använder vi den tekniska plattformen och tjänsterna från YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hädanefter "YouTube"). ) lämna tillbaka.

Vi vill därför påpeka att du använder tjänsten som erbjuds här och dess funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner som delning.

Uppgifterna som samlas in om dig när du använder tjänsten kommer att behandlas av leverantören och, vid behov, överföras till länder utanför EU. Vi har inget inflytande på typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av leverantören, typen av behandling och användning eller överföringen av dessa uppgifter till tredje part, särskilt i länder utanför EU.

Information om vilka uppgifter som behandlas av leverantören och för vilka ändamål finns i tjänstens dataskyddsdeklaration, som kan ses här: https://www.google.de/policies/privacy/.

Observera att leverantören även får data från dig om du inte själv har skapat en profil på tjänsten utan besöker tredjepartswebbplatser och appar som använder leverantörens tjänster eller som leverantören erbjuder tjänster tillsammans med. Detta inkluderar till exempel information om de webbplatser och appar du besöker eller interaktioner med annonsörer.

Genom att använda cookies och liknande tekniker är det dessutom möjligt att registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela dem till din profil. Baserat på dessa uppgifter kan innehåll eller reklam som är skräddarsydd för dig erbjudas.

Information om kontaktalternativen för leverantören finns här www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html. Information om hur leverantören använder uppgifterna från ditt besök på tjänsten för sina egna syften eller vidarebefordrar dem till tredje part finns också i tjänstens dataskyddsdeklaration https://www.google.com/intl/de /policys/privacy/ .

Observera att leverantören kanske kan länka personuppgifter från en tjänst med information och personuppgifter från en annan Google-tjänst. Du kan hitta mer information om detta här: www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/combine-personal-information.html. Beroende på dina kontoinställningar kan dina aktiviteter på andra webbplatser och appar också länkas till dina personuppgifter för att förbättra leverantörens tjänster eller annonser som visas av leverantören. Du kan hitta mer information om detta här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html.

Du har också möjlighet att kontrollera och uppdatera behandlingen av dina uppgifter i Googles aktivitetsinställningar. Genom att använda Google Dashboard kan du granska och hantera vissa typer av information som är kopplad till ditt konto. Du kan visa och redigera dina annonspreferenser för Google-annonsering med hjälp av annonsinställningarna. Du kan hitta information om denna och andra inställnings- och valmöjligheter här (med ytterligare referenser): https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan också ställa in din webbläsare så att alla cookies, inklusive leverantörens cookies, blockeras eller att ett meddelande visas så snart en cookie ställs in av leverantören. Vidare kan du begränsa åtkomsten till tjänsten till kontakt- och kalenderdata, foton, platsdata etc. på mobila enheter i inställningsalternativen där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används.

Du kan också komma åt och uppdatera dina personuppgifter via tjänstens integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Vi själva samlar inte in eller behandlar några uppgifter från din användning av tjänsten. Men om vi delar dina kommentarer eller svarar på dem eller om vi skriver inlägg som hänvisar till din profil, kommer vi också att använda de uppgifter du har angett på tjänsten, i synnerhet ditt (användar)namn och de uppgifter som publiceras under ditt kontoinnehåll behandlas i den mån den ingår i vårt erbjudande och görs tillgänglig för våra fans.

i) Google+

Vi länkar från vår webbplats till webbplatsen för Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter "Google").

Om du ringer upp sidan och samtidigt är inloggad på ditt Google-konto kan Google omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Google-konto.

Observera att den exakta databehandlingen på Google+ är bortom vår kunskap. Om du inte vill att Google+ ska koppla din data till ditt konto måste du logga ut från Google+ innan du besöker vår webbplats.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Du hittar vår profil på Google+ här: https://plus.google.com/u/0/116904253684816258556

Om du använder vår Google+ sida, vänligen notera följande: Vi använder den tekniska plattformen och tjänsterna från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter "Google") för den tjänst som erbjuds där.

Vi vill därför påpeka att du använder tjänsten som erbjuds här och dess funktioner på egen risk. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner såsom +1-knappen.

Uppgifterna som samlas in om dig när du använder tjänsten kommer att behandlas av leverantören och, vid behov, överföras till länder utanför EU. Vi har inget inflytande på typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av leverantören, typen av behandling och användning eller överföringen av dessa uppgifter till tredje part, särskilt i länder utanför EU.

Information om vilka uppgifter som behandlas av leverantören och för vilka ändamål finns i tjänstens dataskyddsdeklaration, som kan ses här: https://www.google.de/policies/privacy/.

Observera att leverantören även får data från dig om du inte själv har skapat en profil på tjänsten utan besöker tredjepartswebbplatser och appar som använder leverantörens tjänster eller som leverantören erbjuder tjänster tillsammans med. Detta inkluderar till exempel information om de webbplatser och appar du besöker eller interaktioner med annonsörer.

Genom att använda cookies och liknande tekniker är det dessutom möjligt att registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela dem till din profil. Baserat på dessa uppgifter kan innehåll eller reklam som är skräddarsydd för dig erbjudas.

Information om kontaktalternativen för leverantören finns här www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html. Information om hur leverantören använder uppgifterna från ditt besök på tjänsten för sina egna syften eller vidarebefordrar dem till tredje part finns också i tjänstens dataskyddsdeklaration https://www.google.com/intl/de /policys/privacy/

Observera att leverantören kanske kan länka personuppgifter från en tjänst med information och personuppgifter från en annan Google-tjänst. Du kan hitta mer information om detta här: www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/combine-personal-information.html. Beroende på dina kontoinställningar kan dina aktiviteter på andra webbplatser och appar också länkas till dina personuppgifter för att förbättra leverantörens tjänster eller annonser som visas av leverantören. Du kan hitta mer information om detta här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html.

Du har möjlighet att kontrollera och uppdatera behandlingen av dina uppgifter i Googles aktivitetsinställningar. Genom att använda Google Dashboard kan du granska och hantera vissa typer av information som är kopplad till ditt konto. Du kan visa och redigera dina annonspreferenser för Google-annonsering med hjälp av annonsinställningarna. Du kan hitta information om denna och andra inställnings- och valmöjligheter här (med ytterligare referenser): https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan också ställa in din webbläsare så att alla cookies, inklusive leverantörens cookies, blockeras eller att ett meddelande visas så snart en cookie ställs in av leverantören. Vidare kan du begränsa åtkomsten till tjänsten till kontakt- och kalenderdata, foton, platsdata etc. på mobila enheter i inställningsalternativen där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används. Du kan också komma åt och uppdatera dina personuppgifter via tjänstens integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Vi själva samlar inte in eller behandlar några uppgifter från din användning av tjänsten. Men om vi delar dina kommentarer eller svarar på dem eller om vi skriver inlägg som hänvisar till din profil, kommer vi också att använda de uppgifter du har angett på tjänsten, i synnerhet ditt (användar)namn och de uppgifter som publiceras under ditt kontoinnehåll behandlas i den mån den ingår i vårt erbjudande och görs tillgänglig för våra fans.

6. #heliosimpft

Som en del av kampanjen #heliosimpft samlar vi endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna ge dig ett vaccinationserbjudande eller om du har samtyckt till behandlingen.

Vi kommer att kontakta dig via e-post som en del av mötessamordningen för att skicka dig en bokningsbekräftelse eller för att informera dig om att du kommer att bli kontaktad av en MVZ i ditt område om vi kan ge dig ett vaccinationserbjudande. I detta sammanhang uppmärksammar vi även Helios patientportal. Du kan när som helst invända mot databehandlingen innan motsvarande e-postmeddelande skickas.

Helios Kliniken GmbH ansvarar för databehandling inom ramen för tidsbokningssamordningen för #heliosimpft. Personuppgifter utförs på uppdrag av vår entreprenör, Helios Privatkliniken GmbH. Uppgifterna som samlas in som en del av mötessamordningen kommer att raderas när mötet har tilldelats framgångsrikt.

Den databehandling som är direkt relaterad till vaccinationerna i en Helios-anläggning ansvarar Helios-företaget som vaccinerar dig. Du kan få mer detaljerad information om motsvarande databehandling på plats.

7. Den registrerades rättigheter

a) Grundläggande rättigheter för den registrerade

Du har rätten:

att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med artikel 15 GDPR. I synnerhet kan du få information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter lämnades eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning, förekomsten av en rätt att klaga, ursprunget till dina uppgifter, om de inte samlas in från oss, och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om nödvändigt, meningsfull information om deras uppgifter;

i enlighet med artikel 16 GDPR, att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;

Enligt artikel 17 GDPR, att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk krävs;

i enlighet med artikel 18 GDPR, att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas riktighet, behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera den och vi behöver inte längre uppgifterna, men du använder dem att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller så har du invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR;

i enlighet med artikel 20 GDPR, att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person;

i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR, att när som helst återkalla ditt samtycke när det har getts till oss. Som ett resultat av detta får vi inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden och

att klaga till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 i GDPR.

b) Ångerrätt

Om du vill återkalla det samtycke du gav i början av ditt besök på webbplatsen angående användningen av cookies och den tillhörande behandlingen har du följande alternativ:

Du kan rensa webbläsarens cache, ladda om sidan och göra olika val angående användning av cookies.

Om du endast vill invända mot vissa cookies/behandlingar kan du använda dig av respektive tjänsts opt-out-funktioner. Se framställningarna under punkt 4 i denna förklaring.

Om du vill utnyttja din rätt till återkallelse eller invändning på annat sätt, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@helios-gesundheit.de.

c) Rätt att invända mot databehandling utifrån legitima intressen

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 paragraf 1 bokstav f GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta, som härrör från din speciella situation eller invändningen riktar sig mot direktreklam. I det senare fallet har du en generell rätt att göra invändningar, vilket vi kommer att genomföra utan att ange en viss situation.

Om du vill utnyttja din rätt till återkallelse eller invändning, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@helios-gesundheit.de.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och missbruk. Dina uppgifter lagras i en säker driftsmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten.

I vissa fall kommer dina personuppgifter att krypteras under överföringen med så kallad Transport Layer Security (TLS). Detta innebär att kommunikation mellan din dator och våra servrar sker med en erkänd krypteringsmetod om din webbläsare stöder TLS.

9. Uppdatering och ändring av denna dataskyddsdeklaration

Denna dataskyddsförklaring är för närvarande giltig och har statusen december 2019.

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden på den eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav, kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring. Du kan när som helst komma åt och skriva ut den aktuella dataskyddsförklaringen på webbplatsen www.helios-gesundheit.de/datenschutz/.

FAQs

Wer steckt hinter den Helios Kliniken? ›

Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Ist Helios ein guter Arbeitgeber? ›

Helios Kliniken wurde insgesamt mit 3,1 von 5 Sternen bewertet, basierend auf über 138 Bewertungen, die Beschäftigte anonym abgegeben haben. 47 % der Beschäftigten würden Helios Kliniken als Arbeitgeber einem Freund oder einer Freundin empfehlen und 40 % sehen die Zukunft des Unternehmens positiv.

Wird Helios verkauft? ›

Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius legt Teilverkauf von Helios offenbar auf Eis. Mit dem Chefwechsel bei Fresenius soll Berichten zufolge die Verhandlungen zum Teilverkauf der Klinikkette vorerst gestoppt werden.

Ist Helios ein privater Träger? ›

Die HELIOS Kliniken GmbH ist ein privater Träger mit insgesamt 111 Kliniken. Mit 27.408 Betten ist die HELIOS Kliniken GmbH auch hier die Nummer 1. Mit 2.242.999 ambulant behandelten Patienten führt auch hier der Klinikbetreiber das Ranking an. Ebenso sieht es bei ambulanten Operationen aus.

Wie hieß die Helios Klinik früher? ›

Die Gesamtbau- und Einrichtungskosten für 452 Betten betrugen rund 57 Millionen Mark. 1977 unterschrieb das Malteser Krankenhaus als erstes Krankenhaus in NRW einen Vertrag als Akademisches Lehrkrankenhaus zur Ausbildung von 36 Studierenden im Rahmen des Praktischen Jahres.

Wie viel verdient Chefarzt bei Helios? ›

Basierend auf 25 Gehaltsangaben unserer User beträgt das Bruttojahresgehalt (Vollzeitanstellung) für die Position Chefärztin / Chefarzt bei Helios Kliniken durchschnittlich 188.100 €. Dabei kann die Bezahlung abhängig von Erfahrung, Bildungsgrad, Standort und weiteren Faktoren zwischen 126.000 € und 300.900 € liegen.

Wie viel verdient man bei Helios? ›

Basierend auf 1635 Gehaltsangaben beträgt das durchschnittliche Gehalt bei Helios Kliniken zwischen 14.100 € für die Position „Lehrling“ und 196.500 € für die Position „Chefärztin / Chefarzt“. Die Gehaltszufriedenheit liegt bei 3.2 von 5 und damit -6% unter dem Branchendurchschnitt.

Wie bezahlt Helios? ›

Das Durchschnittsgehalt bei Helios Kliniken reicht von ca. 70.599 € pro Jahr als Arzt bis zu 102.000 € pro Jahr als Oberarzt. Mitarbeiter bei Helios Kliniken bewerten die Gesamtvergütung und das Leistungspaket mit 3,6 von 5 Sternen. Wie hoch ist das höchste Gehalt bei Helios Kliniken?

Wie viele Urlaubstage Helios? ›

,,(3) Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend.

Was bedeutet das Wort Helios? ›

Helios (altgriechisch Ἥλιος Hḗlios, deutsch ‚Sonne') ist in der griechischen Mythologie der Sonnengott. Zusammen mit Selene (Mondgöttin) und Eos (Göttin der Morgenröte) ist er ein Kind von Hyperion und Theia.

Was macht Helios? ›

Helios ist die größte Klinikengruppe in Deutschland (hier das Klinikum Berlin-Buch). Helios ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit insgesamt rund 126.000 Mitarbeitenden.

Wo ist das größte Krankenhaus der Welt? ›

Das Texas Medical Center (TMC) ist ein Stadtviertel im Süden von Houston in Texas, unmittelbar südlich des Museumsbezirks und westlich des Texas State Highway 288.

Wer hat Helios gegründet? ›

1994 gründet der Gefäßchirurg Dr. med Lutz Helmig die Helios Kliniken GmbH mit vier Kliniken in Bad Schwartau, Bochum, Volkach und Bleicherode. Für Helmig als Arzt sind zufriedene, qualitativ gut behandelte Patienten die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens.

Was ist das größte Krankenhaus in Europa? ›

Heute gilt die Charité nach mehreren Fusionen der Berliner Krankenhäuser als größtes Klinikum Europas, in dem stationär 130.000 Patienten jährlich von 14.500 Mitarbeitern versorgt werden. Fast eine Million Menschen suchen jedes Jahr ambulant Hilfe in der Charité.

In welchen Ländern gibt es Helios? ›

Europas größte private Klinikgruppe

Zu Fresenius Helios gehören die Klinikgruppen Helios in Deutschland und Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Mehr als 22 Millionen Patientinnen und Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Fresenius Helios.

Wo lebt Helios? ›

In der Nacht aber fährt Helios – schlafend in einer goldenen Schale – zurück von den Hesperiden im Westen an den östlichen Punkt des Okeanos der Griechen. Zwischendurch weilt er – für wie lange, darüber erzählt keiner der Mythen – bei seiner Gemahlin.

Warum Bei Helios arbeiten? ›

Der am besten bewertete Faktor von Helios Kliniken ist Kollegenzusammenhalt mit 3,5 Punkten (basierend auf 292 Bewertungen). In dieser Servicegesellschaft ist es schwierig. Bestimmte Gruppen halten zusammen, andere nicht.

Wie viel verdient ein Chefarzt in den USA? ›

In den USA verdienen Chefärzte im Durchschnitt rund 450.000€ und in Australien kann ein Chefarzt ein Gehalt von ca. 400.000€ erzielen. Im globalen Vergleich zählt Deutschland jedoch zu einem der Top Länder was den Verdienst von Ärzten angeht. *Die Quelle dieser Zahlen ist der Kienbaum Vergütungsreport.

Wie viel verdient ein Chefarzt in Deutschland netto? ›

Nettoeinkommen: Davon bleiben nach Steuern etwa 150.000 bis 180.000 Euro netto im Jahr übrig, das sind im Monat etwa 13.700 Euro.

Wie viel verdient man als Pilot? ›

Flugkapitän je nach Arbeitgeber, Lizenz und Berufserfahrung mit einem monatlichen Gehalt zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Monat rechnen. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt liegt bei rund 63.000 Euro im Jahr. Das sind umgerechnet rund 5.250 Euro monatlich, die du als Pilot verdienst.

Wie viel verdient man pro Drehtag? ›

Für Film- und Fernsehproduktionen beträgt die Untergrenze der Gage (Stand: 30. April 2021) 850 Euro pro Drehtag, Was erst einmal viel klingt, ist in der Realität nicht zwangsläufig der Fall: Nicht jeder Tag ist auch ein Drehtag.

Wie viel verdient ein Fürst? ›

Das durchschnittliche Monatsgehalt bei Fürst Gruppe liegt zwischen ca. 2.000 € für die Stelle "Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)" bis hin zu ca. 6.000 € für "Assistenzarzt (m/w/d)".

Wo verdient man am besten auf der Welt? ›

An der Spitze der Länder mit den höchsten Einkünften liegt die Schweiz. Dienstleistungsanbieter verdienen im Durchschnitt 79.906 Euro im Jahr. Das sind stolze 6.658 Euro pro Monat. Arbeitnehmer im Management nehmen 373.498 Euro mit nach Hause.

Woher kommt Helios? ›

Woher kommt der Name Helios? Helios ist ein Name aus der griechischen Mythologie. Er war ein Titan und die Personifikation der Sonne bzw. der Sonnengott, der jeden Tag in einem von vier Pferden gezogenen Wagen über den Himmel ritt.

Wie viel verdient man bei Fielmann? ›

Wie viel verdient man bei Fielmann in Deutschland? Das durchschnittliche Jahresgehalt bei Fielmann liegt zwischen ca. 33.667 € für die Stelle "Augenoptiker (m/w/d)" bis hin zu ca. 74.548 € für "Augenoptikermeister (m/w/d)".

Wie viel verdient man bei Fielmann netto? ›

Basierend auf 1172 Gehaltsangaben beträgt das durchschnittliche Gehalt bei Fielmann AG zwischen 10.700 € für die Position „Lehrling“ und 121.200 € für die Position „Chief Product Officer“. Die Gehaltszufriedenheit liegt bei 2.8 von 5 und damit -13% unter dem Branchendurchschnitt.

Wie viel Urlaub hat ein Grieche? ›

Keineswegs, denn im Vergleich zu uns Deutschen haben beispielsweise die Griechen deutlich weniger freie Tage: Während bei uns nach den meisten Tarifverträgen 30 Tage Urlaub beansprucht werden können, sind es in Griechenland lediglich 23 Tage.

Ist Helios Apollo? ›

Als Phoibos Apollon („der Leuchtende“, latinisiert: Phoebus) wurde er auch mit dem Sonnengott Helios gleichgesetzt.

Wer ist der Sohn von Helios? ›

Phaethon war der Sohn des Sonnengottes Helios und als solcher ein Rebell - zumindest in der griechischen Mythologie.

Wer ist Asklepios? ›

Asklepios war der Heilgott der Griechen. Als Sohn des Gottes Apollon geboren, erlernte er die Heilkunst bei dem Kentauren Chiron. Verheiratet war er mit Hygieia, deren Name übersetzt "Gesundheit" bedeutet. Zu seinen Begleitern gehören "Telesphoros", der das "Ende der Leiden bringt", sowie Schlange und Hund.

Welche Krankenhäuser gehören zu Fresenius? ›

Zu Fresenius Helios gehören die Klinikgruppen Helios in Deutschland und Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Beide Gruppen sind in ihren Märkten die größten privaten Krankenhausbetreiber.

Wie heißt Helios auf römisch? ›

Sol entspricht zwar dem griechischen Helios, mit dem er auch ikonographisch Übereinstimmungen zeigt, aber er wurde nicht aus der griechischen Religion übernommen, sondern ist einheimischen Ursprungs.

Ist Helios ein Titan? ›

In der griechischen Mythologie charakterisierte Helios die Sonne. Helios war einst Titan der Sonne, der auf die Seite der Götter wandte. Er ist der Sohn der Titanen Hyperion und Theia und Bruder der Selene, dem Mond und Eos, der Morgenröte.

Was ist das schönste Krankenhaus der Welt? ›

Die smarten Top 10 in der Übersicht:
PlatzierungKrankenhausStadt (Land)
1.Mayo Clinic - RochesterRochester (USA)
2.Massachusetts General HospitalBoston (USA)
3.The Johns Hopkins HospitalBaltimore (USA)
4.Cleveland ClinicCleveland (USA)
16 more rows
Feb 16, 2023

Was ist der höchste Arzt im Krankenhaus? ›

Der ärztliche Direktor ist einer der Chefärzte und leitet die gesamte Klinik. Er hat ein besonderes, zweigeteiltes Aufgabenprofil. Zum einen ist der ärztliche Direktor im Management tätig und gemeinsam mit einem Berater bildet er die Geschäftsführung.

Wer ist der höchste Arzt im Krankenhaus? ›

Der ärztliche Direktor steht an der Spitze

Jeder ärztliche Direktor ist ein Chefarzt, auch wenn nicht jeder Chefarzt ein ärztlicher Direktor ist. Er leitet ein gesamtes Krankenhaus, z.B. ein Uniklinikum, steht an der Spitze der Ärzte und führt hauptsächlich Management-Aufgaben aus.

Wie viele Asklepios Kliniken gibt es in Deutschland? ›

Asklepios wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute mit rund 170 Gesundheitseinrichtungen einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland.

Was beschreibt der Sonnengott Helios? ›

Helios war die Personifikation der Sonne, nicht der Sonnengott Apollo, wie manche Leute denken. Jeden Tag fuhr er mit vier Pferden über den Himmel. Er ist der Bruder von Selene (der Mond) und Eos (Morgendämmerung). Er nahm an der Suche nach Persephone nach ihrer Entführung durch Hades teil.

Wo arbeiten die besten Ärzte der Welt? ›

In einem internationalen Ranking haben Experten die Berliner Uniklinik unter die weltweit besten Krankenhäuser gewählt. An der Spitze stehen die USA.

Was ist das berühmteste Krankenhaus der Welt? ›

In einem aktuellen Ranking der besten Klinken weltweit von Newsweek und Statista belegt die amerikanische Mayo Clinic den ersten Platz. Doch auch ein deutsches Krankenhaus schafft es unter die Top 10. So steht die Charité - Universitätsmedizin Berlin auf Platz 5 der besten Kliniken, wie die Statista-Grafik zeigt.

Wo ist das älteste Krankenhaus der Welt? ›

Das derzeit älteste bekannte Krankenhaus ist ein römisches Militärlazarett aus dem Römerlager in Haltern in Westfalen. Es stammt aus der Zeit um Christi Geburt. In diesen sogenannten Valetudinarien gab es vom Operationssaal bis zum Krankenzimmer alles, was für die Behandlung eines Patienten damals benötigt wurde.

Wer ist der Vater von Helios? ›

Helios (altgriechisch Ἥλιος Hḗlios, deutsch ‚Sonne') ist in der griechischen Mythologie der Sonnengott. Zusammen mit Selene (Mondgöttin) und Eos (Göttin der Morgenröte) ist er ein Kind von Hyperion und Theia.

Wem gehören die Kliniken? ›

Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft wurden im Jahr 2015 von 1.956 Kliniken in Deutschland 29,5 % von öffentlichen Trägern, 34,7 % von freigemeinnützigen Trägern und 35,8 % von privaten Unternehmen betrieben.

Wer ist Mama Gaia? ›

In der griechischen Mythologie wird die Göttin Gaia als Erde bezeichnet und spiegelt Leben, Mütterlichkeit, Körperlichkeit und Fruchtbarkeit wieder. Sie erschafft Leben und nimmt nach dem Tod die Menschen wieder auf – der Boden bildet für diesen Kreislauf das elementare Fundament.

Was ist die größte Klinik in Deutschland? ›

Platz 1: Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum

Das Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum (UK RUB) ist ein Verband von fünf Unikliniken und vier weiteren Häusern. Als Klinikverband verfügt das UK RUB insgesamt über rund 5.645 Betten (im Bild: Marienhospital Herne).

Wie viel Helios Kliniken gibt es? ›

In Deutschland verfügt Helios über 87 Kliniken, rund 240 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etwa 600 kassenärztlichen Sitzen, sechs Präventionszentren und 21 arbeitsmedizinische Zentren.

Wo sind die besten Kliniken in Deutschland? ›

Rang 1 erreichte die Charité Berlin mit einem Score von 93,49%. Das Universitätsklinikum Heidelberg belegt Platz 2 mit einem Score von 92,37%. Platz 3 erreichte das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München mit einem Score von 87,09%.

Welchen Tarif hat Helios? ›

Helios-Tabelle 1. bis 8. Berufsjahr - 01.01.2022 - 30.09.2022
EG-Tabelle ÄrzteBerufsjahre
Arzt5.052,935.181,99
Facharzt6.516,716.581,24
Oberarzt8.316,998.316,99
Leitender Oberarzt9.651,69AT
1 more row
May 5, 2023

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 09/10/2023

Views: 5481

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.