Är vitamin D vattenlösligt - TheFitnessManual (2023)

Innehållsförteckning

(Video) Vitamin C, Vitamin D, Zinc and COVID - Prevention of COVID

Vitamin D är ett stjärnnäringsämne nuförtiden, eftersom analys hyperlänkar det till en hel del hälsofördelar. Forskning rekommenderar att vitamin d kan överskrida sin väletablerade position i benets välbefinnande och minska risken för de flesta cancerformer, kranskärlssjukdomar, stroke, diabetes, autoimmuna sjukdomar och mer. Det som gör D-vitamin utmärkande är att det är ett vitamin och likaså ett hormon din kroppsbyggnad kan göra från solen.
D-vitamin bör inte vara rikligt i vårt val av måltider och solen bör inte vara en pålitlig tillgång för alla. Många element har en effekt på porerna och hudens förmåga att tillföra d-vitamin, tillsammans med årstid, tid på dygnet, breddgrad, luftföroreningar, molnhölje, solskyddsmedel, avtäckta kroppskomponenter, färg och ålder. Hudläkare föreslår att man använder solskyddsmedel och får i sig d-vitamin från måltider och kosttillskott måttligt än att hota solens farliga strålar.

(Video) This is Why You Need Vitamin C Everyday

Position av vitamin D

Vitamin D är ett stjärnnäringsämne nuförtiden, eftersom analys hyperlänkar det till en hel del hälsofördelar. Forskning rekommenderar att vitamin d kan överskrida sin väletablerade position i benets välbefinnande och minska risken för de flesta cancerformer, kranskärlssjukdomar, stroke, diabetes, autoimmuna sjukdomar och mer. Det som gör D-vitamin utmärkande är att det är ett vitamin och likaså ett hormon din kroppsbyggnad kan göra från solen.
Oavsett flexibiliteten att få i sig d-vitamin från måltider och solenergi, är uppskattningsvis 40-75% av personerna fattiga. D-vitamin bör inte vara rikligt i vårt val av måltider och solen bör inte vara en pålitlig tillgång för alla. Hudläkare föreslår att man använder solskyddsmedel och får i sig d-vitamin från måltider och kosttillskott måttligt än att hota solens farliga strålar.

Vitamin D-toxicitet: hur uppstår det?

Itamin d-toxicitet: hur uppstår det?

Det kallas dessutom hypervitaminos d. vitamin d är ett fettlösligt vitamin. Ändå vet vi alla att den livliga typen av D-vitamin fungerar på samma sätt som ett steroidhormon. Den färdas in i celler och säger åt dem att visa gener på eller av.
Ändå, när D-vitaminkonsumtionen är överdriven, kan graderna visa sig vara så överdrivna att det inte finns något utrymme kvar på receptorerna eller leverantörsproteinerna. Följaktligen är det primära symtomet på vitamin d-toxicitet hyperkalcemi, eller förhöjda intervall av kalcium i blodet. Det produceras i porerna och huden när det avslöjas för solenergi.
För personer som inte får tillräckligt med dagsljus är kosttillskott med D-vitamin viktigt. Vitamin D är viktigt för benets välbefinnande och har dessutom kopplats till immunfunktion och säkerhet i motsats till de flesta cancerformer (8, 9). Pekare för blodområden av vitamin d är följande. Abstrakta blodintervall inom intervallet 20–30 ng/ml anses ofta vara tillräckliga. Den skyddade högre gränsen anses vara cirka 60 ng/ml, men personer med tecken på toxicitet har ofta intervall över 150 ng/ml. Eftersom jämförelsevis lite funderas på hur vitamin d-toxicitet fungerar, är det betungande att skissera en faktisk tröskel för skyddad eller giftig vitamin d-konsumtion. I enlighet med den rikstäckande medicinakademin, tidigare allmänt känd som institutet för medicinering, är 4 000 iu det skyddade högre stadiet av varje dag vitamin d konsumtion. Vitamin d-toxicitet beror till största delen på extrema doser av vitamin d-kosttillskott, inte av matplan eller solreklam Även om vitamin d-toxicitet är en mycket ovanlig situation, kan den nuvarande ökningen av komplementanvändningen resultera i en ökning av rapporterade fall.
Det är 10–25 fall den rekommenderade högre gränsen, i upprepade doser. Vitamin d-toxicitet är ofta reversibel, men extrema fall kan i slutändan utlösa njursvikt och förkalkning av artärerna. Den skyddade högre konsumtionsgränsen är ungefär 4 000 iu per dag.
Konsumtion inom intervallet 40 000–100 000 iu per dag (10–25 fall den tillrådliga högre gränsen) har kopplats till toxicitet hos människor. Tecken och botemedel på vitamin d-toxicitet den primära konsekvensen av vitamin d-toxicitet är en ansamling av kalcium i blodet, känd som hyperkalcemi Extrem törst, ett förändrat medvetandestadium, högt blodtryck, förkalkning i njurarna, njursvikt eller att lyssna på förlust kan dessutom utveckla hyperkalcemi som kan hänföras till att upprepade gånger ta överdrivna mängder av vitamin D kosttillskott kan ta ett antal månader att lösa. Att behandla d-vitaminförgiftning består i att undvika solreklam och eliminera all kost- och tillskottsvitamin d. en vårdgivare kan dessutom korrigera dina kalciumintervall med förhöjt salt och vätskor, vanligtvis genom intravenös koksaltlösning. Abstrakt den primära konsekvensen av vitamin d-toxicitet är hyperkalcemi, med tecken tillsammans med illamående, kräkningar, svag punkt och njursvikt.
Lösningen inkluderar att begränsa all konsumtion av D-vitamin och solreklam. D-vitamin kan vara mycket osannolikt att utlösa extrema tecken på toxicitet omedelbart, och tecken kan ta månader eller år att visa upp. De farliga resultaten av vitamin d är mycket avancerade.
Abstrakt vitamin d-toxicitet utvecklas ofta över tiden, och de farliga resultaten är mycket avancerade. Massiva doser kan utlösa skada, oavsett frånvaro av märkbara tecken.

(Video) Najvažniji VITAMINI za ARTROZU KUKA! Spriječite oštećenja hrskavice, bolove, ukočenost...

Ändrar konsumtionen av olika fettlösliga näringsvitaminer toleransen för d-vitamin?

En bättre konsumtion av vitamin a kan hjälpa till att stoppa detta från att inträffa genom att spara på vitaminbutikerna. Ett annat näringsämne som kan vara viktigt är magnesium. Det är en av många vitaminer som önskas för förbättrat benhälsovård. Att ta vitamin a, vitamin okej och magnesium med vitamin d kan på grund av detta faktum förbättra benfunktionen och minska möjligheterna för olika vävnader att förändras till förkalkade. Dessa kan minska risken för motstånd. resultat av en bättre konsumtion av D-vitamin.

RELATERAT: magnesiumgul pall
(Video) A key VITAMIN for HIP ARTHRITIS! Prevent surgery, pain, stiffness, cartilage deterioration...

Vitamin D

Den vanligaste diettypen av vitamin a är retinol.
Olika typer - retinal och retinsyra - upptäcks inom kroppen, oavsett om de är frånvarande eller ovanliga i måltider. Vitamin A2 (3,4-dehydroretinal) är en alternativ, mycket mindre livlig typ som finns i sötvattensfisk. Vitamin A är viktigt för att upprätthålla de ljusavkännande cellerna i ögonen och för bildandet av tårvätska. Immunfunktionen: brist på vitamin a försämrar immunförsvaret operera, ökad känslighet för infektioner Fysiska framsteg: vitamin a är avgörande för cellutveckling. Brist kan försvaga eller stoppa utvecklingen hos barn A-vitamin är avgörande för cellutvecklingen. Brist kan försvaga eller stoppa utvecklingen hos barn. Brist leder till håravfall eller håravfall. Det är vanligtvis mycket viktigt för hårutvecklingen. Reproduktiv funktion: vitamin a bibehåller fertiliteten och är betydelsefullt för fostrets tillväxt Sammanfattning: vitamin a är mest erkänt för sin mycket viktiga position för att upprätthålla fantasi och förutseende.
Kostkällor vitamin a är bara närvarande i animaliska måltider. Sammanfattning: en av de bästa kostkällorna till vitamin a omfattar lever och fiskolja. Riktigt användbar konsumtion som skrivbordet under avslöjar det tillrådliga dagliga intaget (rda) för vitamin a.
RDA är den uppskattade mängden vitamin a som den överväldigande majoriteten (cirka 97,5%) av individer vill tillgodose sina dagliga behov. Rda (iu / mcg) ul (iu / mcg) spädbarn 0–6 månader 1 333 / 400 2 000 / 600 7–12 månader 1 667 / 500 2 000 / 600 barn 1–3 år 1 000 / 000 32 / 000 32, 32 / 000 32 år 400 3 000 / 900 9–13 år 2 000 / 600 5 667 / 1700 damer 14–18 år 2 333 / 700 9 333 / 2800 19–70 år 2 333 / 7000 10 år 1, 000 10 / 0 10 10 år / 900 9 333 / 2800 19–70 år 3 000 / 900 10 000 / 3000 abstrakt: RDA för vitamin a är 3 000 iu (900 mcg) för vuxna män och ett par 333 (700 mcg) för damer. För barn varierar det från 1 000 iu (300 mcg) till 2 000 iu (600 mcg).
Trots det kan veganer också vara i fara, eftersom förbildat vitamin a bara finns i animaliska måltider. Brist kan också vara utbredd på vissa växande internationella platser där utbudet av matställen är begränsat. Det är inte ovanligt i populationer vars matplan domineras av raffinerat ris, vit potatis eller kassava och saknas i kött, fett och grönt.
Eftersom det fortskrider kan det resultera i extra svåra situationer, jämförbart med: torra ögon: extrem brist kan utlösa xeroftalmi, en situation som kännetecknas av torra ögon som kan tillskrivas minskad tårvätskebildning Extrem brist kan utlösa xeroftalmi, en situation som kännetecknas av torra ögon som kan tillskrivas minskad bildning av tårvätska Blindhet: allvarlig brist på vitamin a kan leda till fullständig blindhet.
Om du är fattig på vitamin a, är chansen stor att du börjar tappa håret Dåligt immunförsvar: dåligt vitamin A-tillstånd eller brist gör människor sårbara för infektioner Olika tecken kan omfatta håravfall, porer och hudproblem och ett förhöjt hot om infektioner .
Vitamin a-toxicitet överdosering av vitamin a resulterar i en kontradiktorisk situation allmänt känd som hypervitaminos a. det är ovanligt, men det kan ge allvarliga hälsoresultat. Det kan dessutom leda till leverskador, benförlust och håravfall. Vid utomordentligt höga doser kan A-vitamin vara dödligt. Barn kan få farliga resultat vid mycket minskade mängder Gravida kvinnor måste också vara extra försiktiga, eftersom överdrivna doser av A-vitamin kan skada fostret. Fördelar med kosttillskott av vitamin a medan kosttillskott är till hjälp för många som lider av brist, de flesta individer får tillräckligt med vitamin a från sin kostplan och behöver inte ta kosttillskott.
Men lyckad forskning rekommenderar att kosttillskott av vitamin a kan tjäna säkert folk även när deras matplan uppfyller de grundläggande behoven. Som ett exempel kan kosttillskott av vitamin a hjälpa till att hantera mässling hos barn. De skyddar mot mässlingsrelaterad lunginflammation och minskar risken för förlust av liv med 50–80 %.
Forskning rekommenderar att vitamin a verkar genom att undertrycka mässlingsviruset. Ett undantag är barn med mässling, eftersom forskning visar att kosttillskott kan hjälpa till att hantera sjukdomen. Det kommer också att härröra från provitamin a-karotenoider som finns i lila, gula och orange gröna, förutom några bladiga, mörkgröna gröna.
Gravida kvinnor måste vara ytterligare försiktiga för att inte äta extrema mängder vitamin a på grund av risken för startdefekter. D-vitamin med smeknamnet solskensvitaminet, vitamin d produceras av dina porer och hud när det utsätts för dagsljus. Position och prestanda för D-vitamin D-vitamin har en hel del roller och förmågor, men endast några är effektivt undersökta.
Dessa omfattar nästa: benvård: D-vitamin reglerar de cirkulerande intervallen av kalcium och fosfor, som är viktiga mineraler för benutveckling och underhåll. D-vitamin reglerar de cirkulerande intervallen av kalcium och fosfor, som är viktiga mineraler för benutveckling och underhåll. Immunsystemets reglering: det reglerar och stärker dessutom immunsystemets funktion Så snart levern och njurarna absorberas i blodomloppet, ändrar levern och njurarna kalciferol till kalcitriol, som är den biologiskt livliga typen av vitamin d. det kommer också att sparas för senare användning inom typen av kalcidiol. Det gynnar benens välbefinnande genom att sälja absorptionen av dessa mineraler. Källor till vitamin d som din kroppsbyggnad kan producera allt d-vitamin den vill ha så länge du återkommande utsätter massiva delar av dina porer och hud för dagsljus. Det är med rätta att andra täcker över sina porer och hud med solskyddsmedel för att förhindra solbränna. Sammanfattning: din kroppsbyggnad kan producera det vitamin d den vill ha när du återkommande utsätter massiva delar av dina porer och hud för dagsljus. Icke desto mindre måste de flesta individer få det från sin matplan eller kosttillskott, jämförbara med fet fisk eller fiskolja.
Eftersom ingen rda har fastställts för spädbarn är värdena markerade med en asterisk den tillräckliga konsumtionen (ai). Åldersgrupp rda (iu / mcg) ul (iu / mcg) 0–6 månader 400 / 10* 1 000 / 25 7–12 månader 400 / 10* 1 500 / 38 1–3 år 600 / 15 2 500 - 8 år 63 600 / 15 3 000 / 75 9–70 år 600 / 15 4 000 / 100 70+ år 800 / 20 4 000 / 100 om du vill upptäcka mer när det gäller den optimala konsumtionen av d-vitamin, läs denna text. Sammanfattning: för barn och vuxna är rda för vitamin d 600 iu (15 mcg).
Kvantiteten är knappt större för äldre vuxna, på 800 iu (20 mcg). Hotelement av brist är mörka porer och hudfärg, föråldrad ålder, viktproblem, låg solreklam och åkommor som försämrar fettupptaget. Förmodligen de mest välkända påföljderna för D-vitaminbrist omfattar bekväma ben, svag muskelvävnad och ett förhöjt hot om benfrakturer.
Vitamin D-toxicitet Vitamin D-toxicitet kan vara mycket ovanligt. Tecken omfattar huvudvärk, illamående, bristande lust efter mat, viktminskning, trötthet, njure och kranskärlsskador, högt blodtryck och fosteravvikelser, för att kalla ett antal. Individer rekommenderas vanligtvis att hålla sig borta från att överskrida den högre gränsen för D-vitaminkonsumtion, som är 4 000 iu per dag för vuxna.
Större mängder, från 40 000–100 000 iu (1 000–2 500 mcg) per dag, kan utlösa tecken på toxicitet hos vuxna när de tas varje dag i en eller två månader. För att bli extra lärd om hur mycket d-vitamin du kan ta säkert, lär dig den här texten. Sammanfattning: D-vitamin är giftigt i för höga doser.
Förmodligen de allvarligaste tecknen kan hänföras till farligt överdrivet kalciumintervall i blodet, vilket kan skada mitten och njurarna. Kosttillskott kan förbättra grundläggande välbefinnande och minska risken för infektioner. Sammanfattning av D-vitamin D-vitamin är vanligtvis känt som solskensvitaminet.
Det beror på att dina porer och hud kan producera allt d-vitamin du vill ha, givet tillräckligt med dagsljus. Ändå får de flesta individer inte tillräckligt med D-vitamin från enbart dagsljus. Dessutom innehåller få måltider naturligt överdrivna mängder d-vitamin, vilket gör kosttillskott viktigt.
D-vitaminbrist är historiskt relaterat till osteomalaci hos vuxna, eller rakitis hos barn. Varje sjukdom kännetecknas av sköra eller bekväma ben. Vitamin e som en robust antioxidant, vitamin e skyddar dina celler i motsats till otidig åldring och skada av fria radikaler.
Sorterar vitamin e är ett hushåll av åtta strukturellt relaterade antioxidanter som kan delas in i två grupper: tokoferoler: alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gamma-tokoferol och delta-tokoferol. Alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gamma-tokoferol och delta-tokoferol. Sammanfattning: vitamin e är ett gäng associerade föreningar uppdelade i tokoferoler och tokotrienoler.
Alfa-tokoferol är den mest typiska typen. Dessa antioxidantegenskaper förstärks av olika vitaminer, jämförbara med vitamin c, vitamin b3 och selen. I alltför stora mängder fungerar vitamin e dessutom som blodförtunnande, vilket minskar blodets förmåga att koagulera Sammanfattning: vitamin e:s nyckelposition är att fungera som en antioxidant, försvara celler i motsats till fria radikaler och oxidativ skada. Kostkällor de rikaste kostkällorna till vitamin e omfattar säkra vegetabiliska oljor, frön och nötter. Riktigt användbar konsumtion skrivbordet under avslöjar rda och tolerabelt högre begränsning för vitamin e-konsumtion.
Rda (iu / mg) ul (iu / mg) spädbarn 0–6 månader 6 / 4* ej igenkänd 7–12 månader 8 / 5* ej igenkänd barn 1–3 år 9 / 6 300 / 200 4–8 år 11 / 7 450 / 300 9–13 år 17 / 11 900 / 600 ungdomar 14–18 år 23 / 15 1 200 / 800 vuxna 19–50 år 23 / 15 1 500 / 1 000 / 1 000 8 / 510 1 vuxen, 0,02 och 1 vuxna , den rda för vitamin e är 23 iu (15 mg). Det förekommer oftast vid besvär som försämrar upptaget av fett eller vitamin e från måltider, jämförbart med cystisk fibros och leversjukdom. Sammanfattning: E-vitaminbrist är ovanligt, men kan orsaka muskelsvaghet, mottaglighet för infektioner, neurologiska problem och dålig fantasi och förutseende.
Det kan få blodförtunnande resultat, motverka konsekvenserna av vitamin okej och orsaka extrema blödningar. Dessutom, vid överdrivna doser på mer än 1 000 mg per dag, kan vitamin e ha pro-oxidant resultat. Sammanfattning: vitamin e verkar vara mycket mindre giftigt vid för höga doser än vitamin a och d. Ändå kan för höga doser utlösa extrem blödning och oxidativ stress.
Fördelar och faror med överdriven konsumtion av e-vitamin eller kosttillskott överdriven konsumtion av e-vitamin från måltider eller kosttillskott har kopplats till en mängd olika fördelar. Forskning av alltför hög kvalitet eftersträvas tidigare än starka slutsatser kan dras när det gäller den långsiktiga säkerheten för dessa kosttillskott. Sammanfattning: kosttillskott av vitamin e kan minska risken för kranskärlssjukdom, men bevisen är motstridiga.
Dess grundläggande funktion är att fungera som en antioxidant och skydda kroppens celler i motsats till skada av fria radikaler. Förmodligen de mest rikliga kostkällorna för vitamin e omfattar vegetabiliska oljor, nötter och frön. Medan kosttillskott kan ge vissa fördelar med välbefinnande, är inte alla forskare överens.
Den långsiktiga säkerheten för vitamin e kosttillskott är en fråga om debatt. Vitamin okej vitamin okej har en nyckelposition vid blodkoagulering. Sorterar vitamin okej är definitivt ett gäng fettlösliga föreningar uppdelade i två grundläggande grupper: vitamin k1 (fyllokinon): finns i växtbaserade måltider, fyllokinon är den primära typen av vitamin okej inom matplanen. Vitamin k2 (menakinon): detta antal vitamin okej finns i animaliska måltider och fermenterade sojaprodukter, som natto. Sammanfattning: vitamin okej är ett hushåll av föreningar. De primära diettyperna är vitamin k1, som finns i växtmjöl, och vitamin k2, som finns i animaliska måltider och fermenterade sojaprodukter.
Egentligen står "k" för "koagulation", den danska frasen för koagulering, vilket antyder koagulering. Vitamin okej har dock olika kapaciteter lika effektivt, tillsammans med att stödja benens välbefinnande och hjälpa till att stoppa förkalkning av blodkärl, vilket utan tvekan sänker risken för kranskärlssjukdom Sammanfattning: okej vitamin är betydelsefullt för blodkoagulering och hjälper benets välbefinnande.
Kostkällor en av de bästa kostkällorna för vitamin k1 (fyllokinon) är lummiga oerfarna grönsaker, medan vitamin k2 (menakinon) är särskilt närvarande i animaliska måltider och fermenterade sojaprodukter. Det finns vanligtvis i säkra sojamåltider, jämförbart med natto. Sammanfattning: vitamin k1 finns gott om i massor av lummiga oerfarna grönsaker, medan vitamin k2 finns i låga mängder i animaliska måltider och fermenterade sojamåltider.
Al (mcg) spädbarn 0–6 månader 2 7–12 månader 2,5 barn 1–3 år 30 4–8 år 55 9–13 år 60 ungdomar 14–18 år 75 damer 18+ år 90 män 18+ år 120 sammanfattning: tillräcklig konsumtion (ai) av vitamin okej är 90 mcg för damer och 120 mcg för män. Vitamin okej brist i motsats till näringsvitamin a och d, vitamin okej sparas inte i kroppen i viktiga mängder. Detta består av de som lider av celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom och cystisk fibros.
Användning av bredspektrumantibiotika kan dessutom öka risken för brist, förutom mycket överdrivna doser av vitamin a, som verkar minska upptaget av vitamin okej. Sjukdomar som intervenerar med fettupptaget ökar risken för brist. Följaktligen har forskare inte kunnat skapa ett acceptabelt högre konsumtionsstadium för vitamin okej. ytterligare forskning önskas.
Till skillnad kan en artificiell typ av vitamin okej, allmänt känd som menadion eller vitamin k3, ha vissa negativa resultat när den konsumeras i överdrivna mängder. . Denna forskning visar att kosttillskott med vitamin k1 och vitamin k2 - kan minska benförlusten och minska risken för benfrakturer. Dessutom ökade kosttillskott av vitamin k2 med 45–90 mg per dag knappt överlevnaden för patienter med lever. cancer Observationsforskning rekommenderar dessutom {att en överdriven konsumtion av vitamin K2 kan minska risken för kranskärlssjukdom. Slutligen, kosttillskott av vitamin k1 som togs med 0,5 mg varje dag i 3 år bromsade insulinresistens hos äldre män, jämfört med placebo.
Inga vitala variationer hade upptäckts hos damer Sammanfattning av vitamin okej vitamin okej är ett gäng fettlösliga föreningar uppdelade i vitamin k1 (fyllokinon) och vitamin k2 (menakinon). Vitamin k1 finns särskilt i lummiga oerfarna grönsaker, medan vitamin k2 kommer från animaliska måltider, jämförbart med lever, smör och äggulor.
Små kvantiteter produceras dessutom av tarmens mikroorganismer i tjocktarmen. Det kan finnas begränsade bevis på hälsofördelarna med kosttillskott bland individer som inte är fattiga.

RELATERAT: Vitamin D3-tänder
(Video) The most important VITAMINS for PREVENTING BREAST CANCER!

Författare och avslöjanden

"det är inte så att personer med fetma inte kan absorbera d-vitamin, det är att vitamin d är fettlösligt, så när de får i sig det går det in i deras kroppsfett och det kan inte komma ut igen," senior kreatör Michael Holick, md , doktorand, professor i medicinering, fysiologi och biofysik, Boston College of Medicine, Massachusetts, rekommenderad medicinsk information från Medscape.
Även om personer som lider av malabsorptionspunkter helt enkelt inte kan ta upp tillräckligt med vitamin d utöver olika fettlösliga vitaminer, "är den nya 25(oh)d 3-bildningen mer vattenlöslig, så den absorberas direkt från tarmen in i blodomloppet, och som ett resultat , oavsett om du har fetma eller fettmalabsorption, fungerar det lika bra", tillade han. Farmakokinetik däremot

farmakokinetiken för oral 25(oh)d 3 hade varit i kontrast till dessa för oral vitamin d 3 av 10 hälsosamma bidragsgivare och ytterligare sex malabsorptiva patienter, som alla fick 900 µg av både 25(oh)d 3 eller vitamin d 3 , antagen av en farmakokinetisk forskning. "Dessutom nådde serum 25(oh)d 3 sin maximala koncentration tidigare än serumvitamin d 3 koncentrationer efter oral administrering av 900 µg 25(oh)d 3 respektive 900 µg vitamin d 3", jämnar de ut.
Produkten som användes inom pilotforskningen var utrustad med carbogen amcis. "Att använda 25(oh)d 3 kan vara en ny metod för att behandla D-vitaminbrist hos patienter med fettmalabsorptionssyndrom," och personer med viktproblem, tillade han. I en kommentar till forskningen bekräftade vin tangpricha, md, phd, professor i medicinering, emory college college of medication, atlanta, georgia, att vitamin d-brist är utbredd hos patienter med viktproblem och malabsorption, och känt att de vill ha 2-3 fall. extra typiskt d-vitamin än vad som är tillrådligt för vuxna med en hälsosam vikt.
Holick och kollegor håller faktiskt på att förbereda en forskning för publicering genom vilken patienter som smittats av covid-19 fick den helt nya 25(oh)d 3-formuleringen. Forskningen finansierades av ett anslag från carbogen amcis, som producerar kalcifediol.

(Video) BR. 1 VITAMIN ZA BOLESNU JETRU!

RELATERAT: t typ kalciumkanal

FAQs

What are the benefits of vitamin D for men? ›

Vitamin D helps build strong bones, maintain a healthy immune system, and decreases inflammation. It's essential for all of us, but it has unique benefits for men. Vitamin D benefits for men may include keeping testosterone levels in check, aiding with sperm production, and building strong muscles.

What happens when your vitamin D is low? ›

Vitamin D deficiency can lead to a loss of bone density, which can contribute to osteoporosis and fractures (broken bones). Severe vitamin D deficiency can also lead to other diseases: In children, it can cause rickets. Rickets is a rare disease that causes the bones to become soft and bend.

What are the benefits of vitamin D for fitness? ›

Increasing vitamin D levels provides multiple musculoskeletal benefits. Increases in muscle protein synthesis, ATP concentration, strength, jump height, jump velocity, jump power, exercise capacity, and physical performance are achieved with increased vitamin D levels.

Does vitamin D boost testosterone? ›

There really is a link between Vitamin D and Testosterone. One large-scale study showed a 30% increase in Total T after taking Vitamin D. Some data has even shown that just sunlight can increase Testosterone.

Does vitamin D make sperm stronger? ›

Overall, total and progressive sperm motility both increased after intervention in the group receiving vitamin D3, while semen volume, sperm count and morphology were not significantly impacted.

Does low vitamin D affect hair? ›

Vitamin D stimulates hair follicles to grow, and so when the body does not have enough, the hair may be affected. A vitamin D deficiency may also be linked to alopecia areata, an autoimmune condition that causes patchy hair loss.

Can low vitamin D cause weight gain? ›

Having inadequate levels of vitamin D may correlate with unintentional weight gain. A study on women over the age of 65 found that participants with a lower vitamin D level experienced more weight gain. A systematic review of 23 different studies found similar associations between vitamin D deficiency and obesity.

How quickly does vitamin D work for fatigue? ›

“Adding an over-the-counter vitamin D supplement can make improvements in just three to four months time.

What are 3 body benefits of vitamin D? ›

Together with calcium, vitamin D also helps protect older adults from osteoporosis. Vitamin D has other roles in the body, including reduction of inflammation as well as modulation of such processes as cell growth, neuromuscular and immune function, and glucose metabolism [1-3].

Does vitamin D help with energy and fatigue? ›

Research suggests vitamin D supports the chemical processes of the mitochondria and therefore, a lack of vitamin D may negatively affect mitochondrial function, leading to fatigue. What's more, there's a growing body of evidence that shows correcting a vitamin D deficiency leads to improved energy levels.

Should you take vitamin D everyday? ›

If you're taking a vitamin D supplement, you probably don't need more than 600 to 800 IU per day, which is adequate for most people. Some people may need a higher dose, however, including those with a bone health disorder and those with a condition that interferes with the absorption of vitamin D or calcium, says Dr.

What diseases cause low vitamin D? ›

Here's a handful.
 • Vitamin D and Respiratory Illnesses.
 • Vitamin D Deficiency and Osteoporosis.
 • Vitamin D Deficiency and Depression.
 • Vitamin D and Risk of Schizophrenia.
 • Dementia and Vitamin D Deficiency.
 • Vitamin D Deficiency and Diabetes.
 • Prostate Cancer and Low Vitamin D.
 • Severe ED Linked to Low Vitamin D.
Jun 15, 2020

Can low vitamin D cause anxiety? ›

Recent findings: Low vitamin D levels are associated with increased symptoms of depression and anxiety. For this reason, vitamin D screening should be performed in the prevention and treatment planning of these mood disorders.

What blocks vitamin D absorption? ›

Therefore, conditions that affect the gut and digestion, like celiac disease, chronic pancreatitis, Crohn's disease, and cystic fibrosis, can reduce vitamin D absorption.

Does vitamin D increase metabolism? ›

The role of hormones

Higher levels of vitamin D may also be related to increased levels of testosterone. This is a well-known hormone that promotes muscle mass, strength, and flexibility. It's also thought to rev up metabolism, which could help you burn more calories and drop some pounds.

Does vitamin D increase estrogen? ›

The team found a “positive correlation” between vitamin D and estradiol. In other words, women with lower levels of vitamin D tended also to have lower levels of estradiol, and women with higher levels of vitamin D tended also to have higher levels of estradiol.

Does vitamin D help muscle growth? ›

Vitamin D plays an essential role in muscle growth and development [6] and in regulating muscle contractility [7]. Numerous studies in animals and humans have demonstrated the effects of vitamin D deficiency on various aspects of muscle cell function [8-11].

What vitamins make men sperm strong? ›

Studies have shows that vitamin E improves sperm motility (movement). Vitamin C functions to regenerate vitamin E; thus, these vitamins may work together to improve sperm function. Vitamin C has been shown to increase sperm count, motility, and morphology.

What vitamin produces the most sperm? ›

Vitamin B12

This means B12 is an essential vitamin for producing DNA and sperm. Many men take a vitamin B12 supplement as a part of a regular regimen to increase sperm count.

What vitamins produce sperm fast? ›

The following nutrients have all been demonstrated to increase sperm count:
 • Vitamin C.
 • Vitamin B12.
 • Zinc.
 • Vitamin D.
 • Folate.
 • CoQ10.
 • Ashwaganda.
 • Shilajit.
Oct 5, 2022

Can vitamin D deficiency cause GREY hair? ›

Context: Although the primary cause of premature hair graying (PHG) is considered to be genetic, certain environmental factors also play a role. Trace element deficiencies such as Vitamin B12, Vitamin D3, and calcium may also be associated with PHG.

Does vitamin D help with weight loss? ›

In short, increasing your vitamin D intake may promote weight loss, although more research is needed before strong conclusions can be reached. Summary: Getting adequate amounts of vitamin D may enhance weight loss, decrease body fat and limit weight gain.

What happens if my vitamin D is too high? ›

Yes, getting too much vitamin D can be harmful. Very high levels of vitamin D in your blood (greater than 375 nmol/L or 150 ng/mL) can cause nausea, vomiting, muscle weakness, confusion, pain, loss of appetite, dehydration, excessive urination and thirst, and kidney stones.

Does vitamin D reduce belly fat? ›

3 You'll burn more fat—especially belly fat. Vitamin D can help you lose lard all over, but it's particularly helpful for the pounds above your belt. Studies at the University of Minnesota and Laval University found that D triggers weight loss primarily in the belly.

Can low vitamin D cause brain fog? ›

Vitamin D

Having low or deficient vitamin D levels may negatively impact cognitive health and contribute to brain fog symptoms. People who have depression or depressive symptoms often experience brain fog symptoms such as poor concentration and memory problems.

When should I take vitamin D morning or night? ›

When to take vitamin D. It just plain doesn't matter, as long as you take it with food, says Dr. Manson. Her advice: Take it when you'll remember to take it — morning, noon or night — and take it with a meal, she says.

Does vitamin D help you sleep? ›

Growing evidence has demonstrated that vitamin D has a role in sleep regulation [12]. Specifically, vitamin D deficiency (VDD) can increase risk of sleep disorders and is associated with sleep difficulties, shorter sleep duration, and nocturnal awakenings in children and adults [13,14,15].

Should I feel different after taking vitamin D? ›

What You May Feel After Raising Your Vitamin D Levels. Since vitamin D deficiency may cause symptoms including fatigue, body pains, and muscle weakness, you will likely feel improvements in these symptoms after taking vitamin D supplements and raising your blood levels.

What happens if you take vitamin D3 everyday? ›

Safety and side effects

However, taking too much vitamin D in the form of supplements can be harmful. Children age 9 years and older, adults, and pregnant and breastfeeding women who take more than 4,000 IU a day of vitamin D might experience: Nausea and vomiting. Poor appetite and weight loss.

What organs does vitamin D help? ›

He lists 36 organ tissues in the body whose cells respond biologically to vitamin D. The list includes bone marrow, breast, colon, intestine, kidney, lung, prostate, retina, skin, stomach and the uterus. According to Norman, vitamin D deficiency can impact all 36 organs.

Does vitamin D give you energy? ›

To an extent, vitamin D does play a role in reducing fatigue and boosting energy levels. This is because it aids the function of the mitochondria within the body's cells, which is responsible for creating energy.

Why do I feel energetic after taking vitamin D? ›

That's because vitamin D seems to help mitochondria—the part of a cell that generates energy—use oxygen and power various parts of the body, including muscles.

What vitamin is best for energy? ›

The eight B vitamins (thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, B6, biotin, folate and B12) provide the most energy, as they aid in cell metabolism, help the body transform carbohydrates and fats into energy and carry energy-nutrients around the body.

How does vitamin D affect the kidneys? ›

The kidneys convert vitamin D from supplements or the sun to the active form of vitamin D that is needed by the body. With chronic kidney disease, low vitamin D levels can be found, sometimes even severely low levels. This may occur because injured kidneys are less able to convert vitamin D into its active form.

How long should you stay on vitamin D? ›

How long to take it for. For adults, if you're taking a loading dose for severe vitamin D deficiency you'll usually take it daily or weekly for 6 to 10 weeks. To maintain your vitamin D levels or prevent deficiency you'll usually take colecalciferol long term.

What are the side effects of taking vitamin D once a month? ›

The main consequence of vitamin D toxicity is a buildup of calcium in your blood (hypercalcemia), which can cause nausea and vomiting, weakness, and frequent urination. Vitamin D toxicity might progress to bone pain and kidney problems, such as the formation of calcium stones.

What is the best form of vitamin D to take? ›

Choosing the Best Vitamin D Supplement for Your Health

If you choose to go the supplement route, Clifford recommends taking around 400 to 800 IU of vitamin D3 (cholecalciferol) per day. “Vitamin D3 is the form that is already stored in the body, so some studies have found it to be more effective,” Clifford says.

What foods are highest in vitamin D? ›

Here are 7 healthy foods that are high in vitamin D.
 1. Salmon. Salmon is a popular fatty fish and a great source of vitamin D. ...
 2. Herring and sardines. Herring is a fish eaten around the world. ...
 3. Cod liver oil. Cod liver oil is a popular supplement. ...
 4. Canned tuna. ...
 5. Egg yolks. ...
 6. Mushrooms. ...
 7. Vitamin D fortified foods.
May 5, 2022

Can low vitamin D make you angry? ›

If you find that you are more irritable than usual, it could be a sign of vitamin D deficiency. Without enough vitamin D, you may experience an increase in irritability and a decline in mood.

Does D3 affect blood pressure? ›

In conclusion, vitamin D3 can be taken as a prophylactic drug for hypertension by the elderly and obese folks with vitamin D deficiency who are at high risk of hypertension. Vitamin D3 can be used as an adjuvant drug to control the blood pressure on hypertension patients with vitamin D deficiency.

What's the difference between vitamin D and vitamin D3? ›

There are quite a few differences between vitamin D and vitamin D3, but the main difference between them is that vitamin D is a fat-soluble vitamin that regulates calcium and phosphorous levels in the body, whereas the vitamin D3 is the natural form of vitamin D produced by the body from sunlight.

What do you need to take with vitamin D to absorb? ›

“For better absorption of vitamin D, you must include vitamin K, magnesium, and zinc in your diet. They speed up the absorption procedure and reduce your likelihood of being vitamin D deficient,” she suggests.

Why take magnesium with vitamin D? ›

Magnesium assists in the activation of vitamin D, which helps regulate calcium and phosphate homeostasis to influence the growth and maintenance of bones. All of the enzymes that metabolize vitamin D seem to require magnesium, which acts as a cofactor in the enzymatic reactions in the liver and kidneys.

Does caffeine affect vitamin D absorption? ›

Research also demonstrated that the higher the level of caffeine, the more it interfered with vitamin D absorption. The study suggested that caffeine did this by reducing the expression of vitamin D receptors on osteoblasts in the body – the cells responsible for producing bone.

How much vitamin D should a male take? ›

The recommended daily amount of vitamin D is 400 international units (IU) for children up to age 12 months, 600 IU for people ages 1 to 70 years, and 800 IU for people over 70 years.

How much vitamin D is good for men? ›

Recommended Intakes
AgeMaleFemale
14–18 years15 mcg (600 IU)15 mcg (600 IU)
19–50 years15 mcg (600 IU)15 mcg (600 IU)
51–70 years15 mcg (600 IU)15 mcg (600 IU)
>70 years20 mcg (800 IU)20 mcg (800 IU)
2 more rows
Aug 12, 2022

What happens if you take vitamin D everyday? ›

Taking vitamin D can increase levels of calcium in the blood, and too much calcium can cause side effects. If you take large doses of vitamin D, you may experience stomach pain, loss of appetite, constipation, or diarrhea as a result of elevated calcium levels.

How much vitamin D to increase testosterone? ›

Physicians recommend getting between 1,000 IU –10,000 IU of Vitamin D per day, from dietary sources, sun exposure, and supplements (if your doctor recommends them).

How soon will I feel better after taking vitamin D? ›

“Adding an over-the-counter vitamin D supplement can make improvements in just three to four months time.

Is too much vitamin D bad for men? ›

Yes, getting too much vitamin D can be harmful. Very high levels of vitamin D in your blood (greater than 375 nmol/L or 150 ng/mL) can cause nausea, vomiting, muscle weakness, confusion, pain, loss of appetite, dehydration, excessive urination and thirst, and kidney stones.

What daily vitamins should men take? ›

8 Essential Vitamins and Minerals for Men
 • Vitamin D. Every time your muscles move, they use vitamin D. ...
 • Folate. We read a lot about women taking folate, buy guys need it, too! ...
 • Calcium. This mineral supports healthy muscles, nerves, and bones. ...
 • Vitamin C. ...
 • Potassium. ...
 • Vitamin A. ...
 • Magnesium. ...
 • Zinc.

Does d3 affect blood pressure? ›

In conclusion, vitamin D3 can be taken as a prophylactic drug for hypertension by the elderly and obese folks with vitamin D deficiency who are at high risk of hypertension. Vitamin D3 can be used as an adjuvant drug to control the blood pressure on hypertension patients with vitamin D deficiency.

What cancels out vitamin D? ›

Drugs. Drugs such as oral steroids and diuretics also limit the absorption of vitamin D in the body. If you're deficient in vitamin D, you should avoid the consumption of certain foods because they can also make vitamin D absorption difficult or impossible in your body.

Does vitamin D increase hair growth? ›

Vitamin D stimulates hair follicles to grow, and so when the body does not have enough, the hair may be affected. A vitamin D deficiency may also be linked to alopecia areata, an autoimmune condition that causes patchy hair loss.

Which vitamin boost testosterone? ›

Vitamin D

Studies show that vitamin D supplementation may have a beneficial effect on testosterone levels [1]. Daily supplementation of vitamin D was found to increase total, bioactive, and free levels of testosterone in subjects, while those who got a placebo had no change in testosterone levels.

Videos

1. BR. 1 VITAMIN ZA BOLESNU JETRU!
(MarioLAB)
2. ⚠️Top 11 Vitamin B12 Deficiency Symptoms
(DailyHealthPost)
3. The most powerful VITAMINS for REMOVING BAD CHOLESTEROL FROM BLOOD VESSELS!
(MarioLAB)
4. Vitamin Deficiencies & POTS: Svetlana Blitshteyn, MD
(Dysautonomia International)
5. SHE WHIPPED VITAMIN C WITH EGG, BOTOXED AT HOME IN 20 MINUTES. FACELIFT WITHOUT SURGERY !
(Hobifun)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 16/10/2023

Views: 5869

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.